Công ty Asean Trùng Khánh Tại Bắc Ninh, Việt Nam

Khách hàng: YCH (CTy Asean Trùng Khánh)

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Khu công nghiệp Quế Võ, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
YCH (CTy Asean Trùng Khánh)
HẠNG MỤC THI CÔNG
- Cung cấp vật tư thiết bị PCCC
- Nạp bình PCCC
THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Năm 2020

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC