Công ty TNHH Điện Cơ SHIHLIN Việt Nam

Khách hàng: SHIHLIN Việt Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
số 18 đường 08 , KCN Vsip bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
SHIHLIN Việt Nam
HẠNG MỤC THI CÔNG

- Bảo trì bảo dưỡng thiết bị PCCC
- Sửa chữa sau bảo trì bảo dưỡng PCCC
- Cung cấp bảo hộ lao động

THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Năm 2020

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC