BTBD hệ thống PCCC nhà máy Ariston Thermo Từ Sơn

Khách hàng: Công Ty TNHH Ariston Thermo Industrial Việt Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
Công Ty TNHH Ariston Thermo Industrial Việt Nam
HẠNG MỤC THI CÔNG

- Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC
- Sửa chữa sau BTBD PCCC

THỜI GIAN TRIỂN KHAI
11/2021

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC