Cung cấp vật tư PCCC công ty TNHH điện tử TAEYANG Việt Nam

Khách hàng: ĐIỆN TỬ TAEYANG VIỆT NAM

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Lô B10, B12 Khu Công nghiệp Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
KHÁCH HÀNG
ĐIỆN TỬ TAEYANG VIỆT NAM
HẠNG MỤC THI CÔNG
- Cung cấp bộ đồ bảo hộ PCCC theo TT48
- Cung cấp vật tư PCCC
THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Năm 2019

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC