Dự án nhà máy Ô tô Doosung (Hạp lĩnh – Bắc Ninh)

Khách hàng: Ô tô Doosung Việt Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
KCN Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
Ô tô Doosung Việt Nam
HẠNG MỤC THI CÔNG

- Cải tạo & lắp đặt bổ sung hệ thống báo cháy
- BTBD PCCC

THỜI GIAN TRIỂN KHAI
11/2021

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC