BTBD hệ thống PCCC cho Công ty TNHH Getac Precision Technology Việt Nam

Khách hàng: Getac Precision Technology Việt Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Lô L1-2-3-5-6-7, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
Getac Precision Technology Việt Nam
HẠNG MỤC THI CÔNG
- Cung cấp bảo hộ lao động
- Cung cấp và nạp bình PCCC
- Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC
THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Năm 2020

Công ty TNHH Getac Precision Technology Việt Nam là công ty chuyên đúc sắt, thép, sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa phân vào đâu,… EEP Việt Nam đã thi công một số công trình gần đây tại nhà máy như:

– Cung cấp bảo hộ lao động
– Cung cấp và nạp bình PCCC
– Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC

EEP Việt Nam rất được khách hàng tin tưởng và ủng hộ!

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC