CÔNG TY TNHH MAPLETREE LOGISTICS PARK BAC NINH PHASE 1 (VIET NAM)

Khách hàng: MAPLETREE

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Số 1, đường 6, Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
MAPLETREE
HẠNG MỤC THI CÔNG
- Bảo trì bảo dưỡng hệ thống thông gió
- Di chuyển lắp đặt máy móc
THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Năm 2019

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC