Công ty TNHH TENMA Việt Nam

Khách hàng: TENMA Việt Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Lô E1, Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Nguồn: https://www.thongtincongty.com/company/c23f2c19-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-tenma-viet-nam/#ixzz6iMHYo9Sk
KHÁCH HÀNG
TENMA Việt Nam
HẠNG MỤC THI CÔNG

- Sửa chữa lắp đặt Hệ thống PCCC kho.
- Cung cấp vật tư PCCC.
- Cung cấp và lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn.
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC.
- Lắp đầu báo nhiệt.
- Thay đầu báo nhiệt phòng nghiền.
- Cung cấp bộ trang phục PCCC (TT48)
- Cải tạo sửa chữa PCCC

THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Tháng 06/2020- Tháng 12/2020

 

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC