Công ty TNHH NOVATECH VINA

Khách hàng: NOVATECH VINA

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Lô CN1-3, Khu công nghiệp Quế Võ 3, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
NOVATECH VINA
HẠNG MỤC THI CÔNG
- Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC
- Cung cấp vật tư thiết bj PCCC
- Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện
THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Tháng 2/2020

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC