Dự án: Samkvang Vina (Quang Châu)

Khách hàng: Samkwang Vina

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
KCN Quang Châu, Bắc Giang
KHÁCH HÀNG
Samkwang Vina
HẠNG MỤC THI CÔNG
- Lắp đặt hệ thống PCCC phòng sạch
THỜI GIAN TRIỂN KHAI
2022

Một số hình ảnh thi công hệ thống PCCC phòng sạch tại Samkwang do EEP Việt Nam triển khai:

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC