CÔNG TY TNHH ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM

Khách hàng: ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Số 06, đường 11, VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
HẠNG MỤC THI CÔNG

- Cung cấp chõ bơm
- Bảo dưỡng nạp bình chữa cháy
- Sữa chữa hàn đường ống
- Bảo dưỡng bình cứu hỏa

THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Tháng 06/2020- Tháng 12/2020

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là công ty chuyên sản xuất sản phẩm từ plastic. EEP Việt Nam đã thi công một số công trình gần đây như:

– Cung cấp chõ bơm
– Bảo dưỡng nạp bình chữa cháy
– Sữa chữa hàn đường ống
– Bảo dưỡng bình cứu hỏa

EEP Việt Nam rất cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đánh giá cao chất lượng công trình tại EEP Việt Nam trong suốt những năm vừa qua.

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC