Dự Án: Công ty Novatech

Khách hàng: Novatech

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Lô CN1-3 KCN Quế Võ 3, Quế Võ, Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
Novatech
HẠNG MỤC THI CÔNG
- Lắp đặt kệ để hàng
THỜI GIAN TRIỂN KHAI
2022

Một số hình ảnh thi công lắp kệ để hàng tại Novatech do EEP Việt Nam thực hiện:

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC