ĐÈN EXIT KEMTOM 1 MẶT KHÔNG HƯỚNG KT110 (ĐÃ KIỂM ĐỊNH)