Đầu báo khói quang Chungmei CM-WT32L (có kiểm định)