ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI QUANG GST DC -9102E( CÓ KIỂM ĐỊNH) + KÈM ĐẾ DB 01