Công ty TNHH SUNZEX

Khách hàng: SUNZEX

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Số 16, đường 10, khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
SUNZEX
HẠNG MỤC THI CÔNG

- Cung cấp bảo hộ lao động
- Bảo dưỡng điều hòa

THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Năm 2020

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC