CÔNG TY CỔ PHẦN SYNOPEX VINA2

Khách hàng: SYNOPEX VINA2

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ - Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
SYNOPEX VINA2
HẠNG MỤC THI CÔNG
- Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC
- Sửa chữa sau bảo trì bảo dưỡng PCCC
- Sửa chữa bơm
- Lắp đặt điều hòa
THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Tháng 06/2020- Tháng 12/2020

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC