CÔNG TY TNHH ANYONE VINA

Khách hàng: ANYONE VINA

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Lô M, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
ANYONE VINA
HẠNG MỤC THI CÔNG

- Bảo trì bảo dưỡng PCCC
- Bảo dưỡng điều hòa
- Sửa chữa điều hòa

THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Năm 2020

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC