Công trình Adtec Tiên Sơn, Bắc Ninh

Khách hàng: Đang thi công

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
Tiên Sơn, Bắc Ninh
KHÁCH HÀNG
Đang thi công
HẠNG MỤC THI CÔNG

- Thi công vách chống cháy
- Thi công hệ thống điện
- Thi công phòng sạch
- Thi công hệ thống điều hòa

THỜI GIAN TRIỂN KHAI
01/2024

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC