BTBD hệ thống PCCC Kyocera AVX Components

Khách hàng: Công ty TNHH Kyocera AVX Components

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
KHÁCH HÀNG
Công ty TNHH Kyocera AVX Components
HẠNG MỤC THI CÔNG
- BTBD hệ thống PCCC
THỜI GIAN TRIỂN KHAI

 

DỰ ÁN NỔI BẬT KHÁC