Dự Án: Công ty Nanotech

Khách hàng: Nanotech

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN
KHÁCH HÀNG
Nanotech
HẠNG MỤC THI CÔNG
- Lắp đặt kệ để hàng
THỜI GIAN TRIỂN KHAI

Một số hình ảnh thi công lắp kệ để hàng tại Nanotech do EEP Việt Nam thực hiện:

1